Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zeman, Karel
  Cílem této práce je navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení finanční situace středně velkého strojírenského podniku. K dosažení tohoto cíle je provedena finanční analýza, která definuje slabá místa podniku a vychází z ní soubor ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Alt, Jan
  Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Zbranková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace podniku ZLKL, s. r. o. za pomoci statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku, které jsou podrobeny finanční analýze. Na základě výsledků ...