Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Zeman, Milan
  Diplomová práce identifikuje současné marketingové postupy a nástroje kavárny Caffe Marco. Poté je provedena analýza vývoje vnějšího a vnitřního prostředí a na základě průzkumů a analýz navržena relevantní marketingová ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Zeman, Milan
  Bakalářská práce identifikuje a analyzuje marketingové nástroje a činnosti společnosti Happycatering s. r. o., která poskytuje služby v oblasti cateringu. Poté jsou analýzy vyhodnoceny a navržena nová či pozměněná opatření ...
 • Vliv teploty přechodu na provozní parametry a životnost výkonných modulů LED 

  Zeman, Milan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se změnou provozních parametrů a životností LED modulu. Úvodní část práce je věnována principu vzniku světla, vývoji a využití LED. Hlavní důraz je kladen na degradaci PN přechodu ...