Now showing items 1-2 of 2

  • Accuracy Assessment and Cross-Validation of LPWAN Propagation Models in Urban Scenarios 

    Štůsek, Martin; Moltchanov, Dmitri; Mašek, Pavel; Mikhaylov, Konstantin; Zeman, Otto; Roubíček, Martin; Koucheryavy, Yevgeni; Hošek, Jiří (IEEE, 2020-08-12)
    With the proliferation of machine-to-machine (M2M) communication in the course of the last decade, the importance of low-power wide-area network (LPWAN) technologies intensifies. However, the abundance of accurate propagation ...
  • Implementace simulačního modelu zjednodušené databáze DiffServ-MIB 

    Zeman, Otto
    Cílem této práce je navrhnout možné postupy pro simulaci chování protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) v simulačním prostředí OPNET Modeler. Práce podrobně popisuje jednotlivé postupy řešení, které byly vybrány ...