Now showing items 1-12 of 12

 • Digitální tachografy ve znalecké praxi 

  Zeman, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zavedení digitálního tachografu sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
 • Letecká přeprava nákladu 

  Zeman, Petr
  Bakalářská práce nahlíží do systému letecké přepravy nákladu. První část se zabývá rozdělením nákladových prostorů letadel do tříd podle bezpečnostních předpisů. Další část popisuje využití leteckých kontejnerů a palet a ...
 • Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství 

  Zeman, Petr
  Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné ...
 • Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců 

  Zeman, Petr
  Zavedení digitálního tachografu s sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
 • Návrh letounu VUT 051 RAY s uvážením hybridního pohonu 

  Zeman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem hybridního pohonu pro malý letoun. Úvodní část nahlíží do problematiky hybridního pohonu a popisuje jeho současné využití v letectví. V další části práce jsou porovnány letouny VUT 051 RAY ...
 • Návrh optimalizované vrtule pro bezpilotní prostředky typu multicopter 

  Zeman, Petr
  Výdrž a účinnost multicopterů jsou z velké části ovlivněny výběrem pohonného systému, zejména pak vrtulí. Avšak u malých bezpilotních prostředků, které většinu času stráví ve visu (např. multicoptery), pracují vrtule při ...
 • Návrh upínacího přípravku pro měření tření a opotřebení v recipročním modulu tribometru 

  Zeman, Petr
  Tato práce řeší návrh upínacího přípravku pro upínaní plošných vzorků do recipročního modulu tribometru. Upínač je konstruován pro kompenzaci tvarových odchylek vzorků naklápěním ve dvou osách v malém rozsahu. Cíl byl ...
 • Návrh upínacího přípravku pro měření tření a opotřebení v recipročním modulu tribometru 

  Zeman, Petr
  Tato práce řeší návrh upínacího přípravku pro upínaní plošných vzorků do recipročního modulu tribometru. Upínač je konstruován pro kompenzaci tvarových odchylek vzorků naklápěním ve dvou osách v malém rozsahu. Cíl byl ...
 • Pásový vodorovný dopravník 

  Zeman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu ...
 • Racionalizace cenové statistiky stavebnictví 

  Zeman, Petr
  Předmětem diplomové práce „Racionalizace cenové statistiky stavebnictví" je nastínit problematiku výkaznictví stavebních činností v České republice a pokusit se ji co nejvíce zjednodušit pro účely statistiky, bude-li to ...
 • Rozbor koncepcí multirotorových bezpilotních prostředků 

  Zeman, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout multicopter s velmi vysokou výdrží ve vzduchu v porovnání s běžně dosahovanými výkony. Začátek je věnován popisu běžně užívaných termínů a komponent u multicopterů s MTOW do 20 kg. ...
 • Znalecký standard č. x – stanovení výše nájmu náhradního vozidla 

  Kuře, Arnošt; Zeman, Petr; Libertín, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Nový Znalecký standard č. X se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující postup při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla. Standard využívá kalkulační a porovnávací metodu při stanovení obvyklé ceny ...