Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza kaseinů kravského mléka kapilární elektroforézou 

  Dvořáková, Irena
  Diplomová práce se zabývá stanovením kaseinů v lyofilizovaných vzorcích mléka, přičemž byla používána metoda kapilární elektroforézy (CE). Ta již byla optimalizována a ověřena v diplomové práci Ivany Mičíkové z roku 2009. ...
 • Analýza vybraných alergenů ve vonných kompozicích 

  Koláčková, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na alergenní vonné látky v kosmetických přípravcích. Pro vybrané zástupce jsou popsána jejich specifika, metody kontroly a sledování. Dále jsou také uvedeny dermatologické problémy související s ...
 • Antimikrobiální účinky extraktů ze stévie cukrové 

  Mlatečková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium antimikrobiálních účinků extraktů a macerátů ze sušené stévie cukerné (Stevia rebaudiana Bertoni). V teoretické části jsou shrnuty základní informace o rostlině stévii cukerné, ...
 • Chk1 inhibition significantly potentiates activity of nucleoside analogs in TP53-mutated B-lymphoid cells 

  Zemanová, Jana; Hylse, Ondřej; Čolláková, Jana; Veselý, Pavel; Oltová, Alexandra; Zápražná, Kristína; Kašpárková, Marie; Janovská, Pavlína; Verner, Jan; Kohoutek, Jiří; Dzimková, Marta; Bryja, Vítězslav; Jašková, Zuzana; Brychtová, Yvona; Paruch, Kamil; Trbušek, Martin (Impact Journals, 2016-08-19)
  Treatment options for TP53-mutated lymphoid tumors are very limited. In experimental models, TP53-mutated lymphomas were sensitive to direct inhibition of checkpoint kinase 1 (Chk1), a pivotal regulator of replication. We ...
 • Denní chod obsahu a aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Matulková, Zuzana
  V této diplomové práci je popsán denní chod počáteční a celkové aktivity a obsahu enzymu Rubisco u buku lesního (Fagus sylvatica) v podmínkách normální, tj. 350 µmol.mol-1 (A-ambient) a zvýšené, tj. 700 µmol.mol-1 (E-elevated) ...
 • Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití 

  Maivaldová, Iva
  Tato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina ...
 • L-askorbyl-6-palmitát a jeho využití v potravních a kosmetických doplňcích 

  Palíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá působením antioxidantů v potravních a kosmetických doplňcích. Popisují se zde některé antioxidanty jako jsou vitamín A a beta-karoten, vitamín E a tokoferoly a vitamín C, jako kyselina L-askorbová ...
 • Méně tradiční rostlinné zdroje kosmetických surovin 

  Novotná, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím méně tradičních rostlinných zdrojů v kosmetickém průmyslu. Zaměřila se konkrétně na bez černý, rakytník řešetlákový, kdouli obecnou, růži šípkovou a kopřivu dvoudomou. Látky izolované ...
 • Možnosti využití vybraných rostlinných olejů v potravinách 

  Krátká, Milena
  Cílem práce bylo zjistit a porovnat složení vybraných rostlinných olejů jak po stránce chemické, tak po farmakologické, a posoudit tak jejich možné využití v doplňcích stravy. Všechny vybrané oleje obsahují vysoké množství ...
 • Principy a využití kosmetotextilu 

  Škrabalová, Lada
  Cílem této práce je vypracovat literární rešerši na téma kosmetotextilu. Kosmetotextil představuje skloubení kosmetického a textilního průmyslu. Budoucnost textilu totiž spočívá v rozvoji nových druhů technických textilií, ...
 • Problematika stabilizace tukových základů kosmetických přípravků 

  Kovačíková, Barbora
  Tato bakalářská práce má za úkol řešeršně zpracovat téma stability tukových základů kosmetických přípravků. Oblastmi zkoumání bylo složení a možné příčiny nestability tukových základů, které jsou v současné době nejhojněji ...
 • Přehled současných preparátů - doplňků stravy uplatňující se při výživě mozkové tkáně 

  Fojtíková, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na užívání doplňků stravy. Dotazníkovou studií bylo zjišťováno, jaké doplňky stravy jsou užívány nejvíce, jak často a v jakém období jsou nejčastěji užívány a jakým formám přípravků dává ...
 • Přítomnost alergenních vonných látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Plevová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách a jejich vlivem na senzorické vlastnosti těchto cukrovinek. Teoretická část je zaměřena na 26 potenciálně alergenních látek ...
 • Sledování vlivu vybraných syntetických konzervantů na stabilitu kosmetické emulze typu O/V 

  Holubová, Anna
  Tato bakalářská práce shromažďuje dostupné informace o komerčně dodávaných kosmetických konzervantech Sensiva PA 20 (složení dle INCI: fenethylalkohol, ethylhexylglycerin), Euxyl K 900 (složení dle INCI: benzylalkohol, ...
 • Srovnání obsahu aromaticky aktivních látek vybraných typů sýrů 

  Brožová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných sýrech s bílou plísní na povrchu, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. V teoretické ...
 • Stanovení alergenních a potenciálně alergenních kovů v kosmetických přípravcích 

  Krakovková, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled o výskytu alergenních a potenciálně alergenních kovů v očních stínech. Diplomová práce podává přehled o legislativě kosmetických přípravků a popisuje typy alergických reakcí na ...
 • Stanovení kaseinů kapilární elektroforézou 

  Mičíková, Ivana
  Diplomová práce, Stanovení kaseinů kapilární elektroforézou, se zabývá vypracováním analytické metody pro stanovení kaseinů v kravském mléce. Jako separační metoda byla používána kapilární elektroforéza (CE). Vyvinutý ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Pruknerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin v tavených sýrech, resp. tavených sýrových analozích, pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny, ...
 • Stanovení obsahových látek rostliny Echinacea 

  Michalíček, Jan
  Rostliny rodu Echinacea jsou léčivé byliny stimulující imunitní systém. Používají se zvláště v boji proti chřipce a infekcím horních cest dýchacích. V této práci bylo analyzováno 7 komerčních výrobků obsahujících výtažky ...
 • Stanovení tenzidů metodou kapilární zónové elektroforézy. 

  Tůmová, Klára
  Tenzidy jsou synteticky vyrobené povrchově aktivní látky obsažené v čisticích a pracích prostředcích. Snižují povrchové napětí a odstraňují nečistoty. Tenzidy lze rozdělit do čtyř základních tříd: aniontové, kationtové, ...