Now showing items 1-13 of 13

 • CFD simulace odstředivého čerpadla pracujícího v turbínovém chodu – vliv mezery mezi oběžným kolem a statorem na výsledky 

  Tomšej, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá odstředivým čerpadlem pracujícím v turbínovém režimu. V úvodní části práce jsou uvedeny základní principy a informace o přímém (čerpadlovém) i reverzním (turbínovém) chodu čerpadla. Jsou zde ...
 • Flow Inside the Sidewall Gaps of Hydraulic Machines: A Review 

  Zemanová, Lucie; Rudolf, Pavel (MDPI, 2020-12-15)
  The paper critically reviews the current state of the art in flow inside sidewall gaps of hydraulic pumps and turbines. It describes the consequences of the presence of this type of flow in turbomachinery and then relates ...
 • Hydrokinetické turbíny 

  Zrebný, Radim
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hydrokinetických turbín. První část krátce popisuje potencionální místa využití. Druhá část obsahuje rešerši dostupných technologických řešení, principy jejich fungování a ...
 • Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise 

  Zemanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studiem únavových vlastností hliníkové slitiny EN AW-2618A zpracované technologií selective laser melting (SLM). Byly sestrojeny částečné S-N křivky referenční slitiny a SLM materiálu v závislosti ...
 • Mikrofluidický obvod 

  Zeman, Radek
  Mikrofluidika je věda zabývající se prouděním velmi malých množství tekutin a je spjata především s medicínou a biochemií. Jedním z problémů, se kterým se tato věda potýká, je nesnadné mísení tekutin kvůli výskytu laminárního ...
 • Mortars with Crushed Lava Granulate for Repair of Damp Historical Buildings 

  Pavlík, Zbyšek; Pokorný, Jaroslav; Pavlíková, Milena; Zemanová, Lucie; Záleská, Martina; Vyšvařil, Martin; Žižlavský, Tomáš (MDPI, 2019-10-30)
  In this paper, crushed lava granulate was used as full silica sand replacement in composition of repair mortars based on hydrated lime, natural hydraulic lime, or cement-lime binder. Lava granules were analyzed by X-ray ...
 • Podnikatelský plán 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na rozšíření služeb podniku Hračkářství * Papírnictví. Tato práce se skládá ze třech hlavních částí. Teoretická část obsahuje definice pojmů tvořící strukturu ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zemanová, Lucie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek z obchodního styku v kapitálové společnosti. V teoretické části práce se zaměřuji především na definice základních, avšak nezbytných pojmů pro snadnější ...
 • Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků 

  Zemanová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá deformací plastového dílu po teplotním zatěžování a způsobem zpracování digitálních dat pro teplotní analýzu. Je nastíněna problematika optické digitalizace, pomocí které byla získána vstupní ...
 • Turbulence Models for Simulation of the Flow in a Rotor-Stator Cavity 

  Zemanová, Lucie; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2019-06-28)
  Modelling of the flow in the cavities between a rotor and a stator is a task of great engineering interest. Correctly evaluated pressure and velocity field enables calculation of the disk losses and therefore assessment ...
 • Vývoj stavěcí strategie pro výrobu trubek pomocí 3D tisku kovů 

  Zemek, Albert
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním vhodných výrobních strategií pro stavbu převislých částí bez použití podpůrných struktur v technologii Selective Laser Melting. Hlavní zaměření studie je na výrobu kruhových částí, ...
 • Způsoby montáže snímačů akustické emise na povrch testovaných konstrukcí 

  Ščasný, Jakub
  Táto bakalárska práca je zameraná na riešenie problému montáže snímačov akustickej emisie na valcový a guľový povrch skúšaných potrubných segmentov vyrobených z neferomagnetického materiálu. Práca obsahuje prehľad súčasného ...