Now showing items 1-1 of 1

  • Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS 

    Venclovská, Barbora
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizik, která souvisejí s prací operátorů telefonických center tísňového volání 112. Práce je členěna na dvě části, kdy první část se zabývá teoretickými východisky provedené analýzy. ...