Now showing items 1-14 of 14

 • Automaty s ohraničeným počtem čistých zásobníků 

  Soukup, Ondřej
  Zásobníkové automaty s omezeným počtem čistých zásobníků jsou specializací čistých zásobníkových automatů. Jejich síla je zkoumána především z pohledu kombinatoriky na slovech. V jazyku definovaném automatem je zaveden ...
 • Filtrace varování překladačů 

  Krajčovičová, Mária
  Cílem bakalářské práce bylo navržení a vytvoření programu, který fi ltruje varování bez zásahu do zdrojového kódu. Práce se zabíva překladači GCC, Clang, Javac a GHC, jejich funkčností a varováními, které tyto překladače ...
 • Generický zpětný překlad programů v bajtkódu do vyšší formy reprezentace 

  Mrázek, Petr
  Práce popisuje postupy a principy zpětného překladu. Uvádí základní informace o zpětném inženýrství a jeho užití v oboru softwarového inženýrství i inženýrství obecně. Dále představuje zpětný překladač vyvíjený v rámci ...
 • Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem 

  Zemek, Petr
  Tato disertační práce zavádí jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem jako řízené gramatiky založené na bezkontextových gramatikách. V těchto gramatikách je ke každému pravidlu přiřazena množina povolujících symbolů a ...
 • Kanonické derivace programovaných gramatik 

  Zemek, Petr
  V této práci jsou studovány kanonické derivace (se zaměřením na nejlevější derivace) v programovaných gramatikách a rozsah levého omezení. Je ukázáno, že zavedením n-limitovaných derivací v programovaných gramatikách tak, ...
 • Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace 

  Korec, Tomáš
  Tato práce se zabývá migrací zdrojových kódů vysokoúrovňových programovacích jazyků pomocí dekompilace. Migrační nástroj vyvinutý v rámci práce je postaven na prostřední a zadní části dekompilátoru projektu Lissom. V práci ...
 • O vymazávacích pravidlech v řízených gramatikách 

  Zemek, Petr
  V této práci je diskutován vliv vymazávacích pravidel na generativní sílu řízených gramatik, což je velký otevřený problém teorie řízeného přepisování. Tato práce studuje možnost odstranění vymazávacích pravidel z těchto ...
 • Ochrana softwaru pro Linux proti zpětnému inženýrství 

  Korec, Tomáš
  Táto práce se zabývá implementací ochrany softwaru před reverzním inženýrstvím pro Linux v rámci projektu Lissom. Ochrana se skládá ze tří úrovní. První úroveň tvoří metody detekující nástroje, které umožňují aplikaci metod ...
 • Optimalizace v zadní části zpětného překladače 

  Kollár, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou optimalizací v zadní části zpětného překladače. Úlohou těchto optimalizací je vylepšit čitelnost produkovaného zdrojového kódu. V úvodu jsou poskytnuty základní informace o reverzním ...
 • Převod gramatik do normálních forem 

  Klapuchová, Mirka
  Práce se zabývá problematikou normálních forem z teorie formálních jazyků. Jsou zde uvedeny základní pojmy z této oblasti, dále různé typy gramatik a především normální formy a algoritmy pro převod gramatik do těchto forem. ...
 • Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače 

  Hrbek, David
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro strukturování kódu v zadní části zpětného překladače projektu Lissom. Zabývá se problémem eliminace nepřímých skoků (branch/goto) z nízkoúrovňového kódu s ...
 • Využití dynamické analýzy kódu při zpětném překladu 

  Končický, Jaromír
  V rámci projektu Lissom je vyvíjen rekonfigurovatelný zpětný překladač, jehož cílem je umožnit zpětný překlad programů, určených pro více různých platforem, do několika různých vyšších programovacích jazyků. V době počátku ...
 • Zadní část zpětného překladače produkující kód v jazyce C 

  Urban, Martin
  Práce popisuje implementaci zadní části zpětného překladače produkujícího kód v jazyce C. Obsahuje základní informace o principech a využití reverzního inženýrství v oblasti informačních technologií i mimo něj. Hlavním ...
 • Zpětný překlad vybraných konstrukcí jazyka C++ 

  Mihulka, Tomáš
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí hierarchie tříd a jejich virtuálních metod z programů vytvořených jazykem C++. Cílem práce je rozšířit zpětný překladač, který je vyvíjen v rámci projektu Lissom o analýzu těchto konstrukcí ...