Now showing items 1-10 of 10

 • Fundamentální akciová analýza 

  Andrys, Michal
  Obsahem této diplomové práce je fundamentální akciová analýza, jejíž východiska jsou prakticky zaměřena na společnost New World Resources Plc. V teoretické části práce jsou uvedeny přístupy, které se na kapitálových trzích ...
 • Fundamentální analýza akcií 

  Marek, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou firmy Pegas Nonwovens SA, na základě které následně určuje vnitřní hodnotu akcie. Práce čtenářům poskytuje teoretické informace dané problematiky, a představuje jejich ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií na českém kapitálovém trhu 

  Havránek, Dalibor
  Obsahem této diplomové práce je na základě vybraných akcií na českém kapitálovém trhu provést fundamentální analýzu. Mezi vybrané akciové společnosti patří Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ, a.s. V práci je stanovena ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Roušavý, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu ...
 • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

  Gruntová, Andrea
  Tato práce je zaměřená na jeden z přístupů technické analýzy - technické indikátory, které slouží k predikci vývoje kurzu a určení vhodných signálů k nákupu a k prodeji akcií, které jsou indikátory generovány. Použití ...
 • Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu 

  Semela, Patrik
  Tato bakalářská práce „Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu“ se zabývá výběrem akcií do portfolia s využitím fundamentální a technické analýzy. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky kapitálového a ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Novotná, Vendula
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které ...
 • Technická analýza vybraných komodit 

  Němec, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá obchodováním na komoditní burze za pomoci technické analýzy. Tomu odpovídá také struktura práce. Na začátku jsou zmíněna teoretická východiska, které se týkají obchodování na komoditní burze ...
 • Výběr akcií do portfolia pomocí technické analýzy 

  Provazník, Martin
  Výběr akcií do portfolia za použití technické analýzy. Kombinace grafické metody průběhu aktuálního kurzu s použitím klouzavých průměrů, indexů a oscilátorů. Na základě vyhodnocení všech pomůcek technické analýzy vytvoření ...
 • Zajištění se na důchod pomocí kapitálového trhu 

  Dittrich, Ivo
  Předmětem diplomové práce je popis aktuálního stavu na českém kapitálovém trhu a rozbor situace penzijního systému v České republice. Je uveden seznam zákonů, kterými jsou tyto oblasti řízeny. Jsou také popsány zahraniční ...