Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování netradičních funkčních bloků v Pspice 

    Zetík, Rostislav
    Tato diplomová práce na téma Modelování netradičních funkčních bloků v PSpice se zabývá postupy při návrhu modelů elektronických prvků a měla by pomoci při jejich tvorbě. Práce na začátku teoreticky popisuje, jakým způsobem ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Stejný, Jiří
    Diplomová práce pojednává o informačním systému společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Práce je zaměřena na popis stávajícího informačního systému podniku zejména z pohledu zpracování zákaznických požadavků a jejich ...