Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Zezula, Pavel
    Cílem zadaného tématu diplomové práce „ bytový dům“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Bytový dům je navržen pro bydlení 32 lidí. Nachází se na okrajové části města Polička. Objekt je řešen jako ...
  • Zděný rodinný dům 

    Zezula, Pavel
    Cílem zadaného tématu bakalářské práce „zděný rodinný dům‘‘ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Nacházející se v okrajové části města Polička. Objekt ...