Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK 

    Zháňal, Jan
    K základním vlastnostem mobilního robotu patří schopnost pohybu a lokalizace v okolním prostředí. Tato práce se zabývá lokalizací i mapováním okolí jedním robotem, také označovaná jako SLAM (Simultaneous Localization and ...
  • Zpracování výstupu ze zařízení GPS formou tréninkového deníku 

    Zháňal, Jan
    Diplomová práce se zabývá zpracováním výstupu ze záznamníku GPS pozice. Tento zaznamenaný soubor se poté stává hlavní součástí aplikace Tréninkový deník. V textu lze nalézt zhodnocení GPS jako celku, dále popis použitých ...