Now showing items 1-5 of 5

 • Mezinárodní spolupráce při uplatňování zásad udržitelného rozvoje 

  Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  V současné době, na rozdíl od situace na počátku environmentálního hnutí - na konci sedmdesátých a počátku osmdesátých let, panuje všeobecná shoda, že environmentální navrhování a stavebnictví by neměla být krátkodobou ...
 • Nové generace sídel 

  Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se ...
 • Solarcity Linz - Rakousko 

  Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Poptávka po více ekologickém vývoji měst a obcí je urgentní. Většina současných měst má problémy spojené s životním prostředím a zdroji. Nejlepší praktické příklady může poskytnout znalost ekologie města a stanovení ...
 • Utváření městského prostředí 

  Zhuravlyova, Yelena (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Ekologický stav životního prostředí ve městě se v současné době stává jedním z nejaktuálnějších problémů urbanistiky. V rámci řešení tohoto problému se od 60. let 20. století začaly v architektonické a urbanistické teorii ...
 • Zdravé bydlení 

  Zhuravlyova, Yelena
  Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se ...