Now showing items 1-20 of 138

 • Application of Sustainable Development Concept as a Factor of International Competitiveness 

  Kolmosová, Lucia
  Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci koncepce udržitelného rozvoje ve firmě Volkswagen Slovakia na posílení její konkurenceschopnosti. Automobilová společnost je analyzována jako hráč v odvětví udržitelné mobility ...
 • Brand management vybrané značky 

  Daly, James
  Cilem teto diplomove prace je zamerit se na predmet ktery se tyka rizeni znacky (branding). Primarnim cilem je shrnout problematiku rizeni znacky a nasledne aplikovat dosazene poznatky o vybrane znacce pusobici na ceskem ...
 • Branding společnosti ZOOT a.s. zabývající se prodejem módy on-line 

  Juhásová, Alexandra
  Bakalářská práce je zaměřena na branding e-shopu ZOOT.cz a obsahuje zhodnocení brandingové strategie s cílem posílení značky a konkurenceschopnosti. Teoretická část je zaměřena na interpretaci jednotlivých prvků brandingové ...
 • Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry 

  Šoukal, Michal
  Diplomová práce je zaměřena vstupní strategii značky Virtika na český trh. Za účelem dosažení tohoto cíle author zkoumal literaturu zaměřenou na metodiku značky od Ko Floora a koncept Brand Prizm. V analytické části byly ...
 • Budování konkurenceschopnosti firmy 

  Kárová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie lyžařské školy MARO. Práce vychází ze strategické analýzy podniku (finanční analýza, analýza obecného a oborového okolí firmy, SLEPT a SWOT analýza), na základě které je navržena ...
 • Budování značky pro posilování konkurenceschopnosti 

  Březa, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodní značky „Hračkomat“ společnosti Nejlepší hračky, s.r.o. V teoretické části se zabývám strategickým budováním a vytváření hodnoty značky. Praktická část obsahuje představení ...
 • Design manuál a marketingová komunikace outdoorové firmy 

  Süssová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu základních designových prvků začínající firmy podnikající v oboru prodeje outdoorového oblečení. S ohledem na design bude dále navržena marketingová komunikace pro fázi průniku ...
 • Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s. 

  Horká, Barbora
  Text seznamuje čtenáře s implementací strategie ve firmě. První kapitola (teoretická část) se věnuje obecným poznatkům z oblasti implementace strategie a metodám používaným k její aplikaci v praxi. Tato část by měla sloužit ...
 • Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy 

  Zich, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Problematiku vymezení konkurence lze označit za klíčovou z pohledu strategického řízení konkurenceschopnosti firem. Samotné vymezení pojmu konkurence tak není otázkou nalezení jediné správné definice, jako spíše nalezení ...
 • Komparácia nástrojov marketingu a návrhy na zlepšenie ich využívania za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti v segmente luxusných hotelov (v čase krízy) 

  Žuffová, Michala
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu a na návrhy zmien nástrojov marketingu s cieľom zvýšenie konkurencieschopnosti hotela. Porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou v hoteli, špecifikuje príležitosti na zmenu a ...
 • Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno 

  Junek, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části ...
 • Konkurenceschopnost společnosti FedEx na českém expresním trhu 

  Nárožná, Adriana
  Diplomová práce s názvem „Konkurenceschopnost společnosti FedEx na českém expresním trhu“ se věnuje návrhům opatření společnosti FedEx v České republice vedoucích k posílení konkurenceschopnosti. Opatření byla navrhnuta ...
 • Marketingová podpora prodeje mobilních tarifů ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

  Sochová, Kristina
  Tato bakalářská práce je zpracovávána pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., která je poskytovatelem telekomunikací. Prostřednictvím analýzy současného stavu a dotazníkového šetření hodnotí stav marketingové ...
 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Brabec, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti obchodního centra Futurum Brno použitím vybraných marketingových nástrojů. Celý koncept bakalářské práce cílí především na koncového zákazníka, ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Beran, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší možnosti posilování konkurenceschopnosti stavební společnosti RISTEKO s.r.o. na stavebním trhu za pomocí marketingových nástrojů a prozkoumání srovnatelné konkurence s důrazem na pozitivně ovlivňující ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Švajda, Jakub
  Konkurence, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, marketing, konkurenční výhoda, konkurenční prostředí, SWOT analýzy.
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Rozsypalová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové nástroje posilující konkurenceschopnost společnosti Tesco Stores ČR a. s. s orientováním především na marketingovou komunikaci. Teoretická část se opírá o vysvětlení pojmů ...