Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační strategie podniku 

    Majeriková, Ela
    Podstatou tejto diplomovej práce s názvom Komunikační strategie podniku je vytvoriť novú komunikačnú stratégiu pre konkrétny podnik na základe výsledkov prevedených analýz a požiadavkov spoločnosti. Práca sa skladá z troch ...