Now showing items 1-2 of 2

  • Fluktuace a motivační systém ve vybrané společnosti 

    Zikmund, Jakub
    Diplomová práce se zabývá tématikou identifikace motivačních a demotivačních faktorů a s tím spojené vysoké fluktuace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. ...
  • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

    Zikmund, Jakub
    Hlavním cílem závěrečné práce je návrh motivačního systému pro firmu Sportlines s. r. o. a zvýšit jeho vliv na efektivitu práce. Hlavní cílem této práce je analýza a zlepšení stávající situace při motivačním řízení podniku. ...