Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

    Zikmund, Jiří
    V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
  • Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments 

    Zikmund, Jiří
    V práci je řešena problematika měření s USB měřicí kartou 6009 firmy National Instruments. V první části jsou popsány vlastnosti a parametry měřící karty. Druhá část je zaměřena na programovací prostředí LabView. Ve třetí ...