Now showing items 1-2 of 2

  • Měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových sítích 

    Zikmund, Lukáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde popsány jednotlivé metody, porovnány jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v reálném světě. ...
  • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

    Zikmund, Lukáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...