Now showing items 1-20 of 29

 • Aerodynamický návrh transsonického bezpilotního kluzáku 

  Kóňa, Marián
  Tato diplomová práce je zaměřena na aerodynamický návrh transsonického kluzáku, za účelem následování dopravního letounu v cestovním režimu. Cílem práce je provést základní geometrický návrh letounu s ohledem na Whitcombovo ...
 • Alternativní možnosti vzletu a přistání letadel s pevným křídlem 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a posoudit proveditelnost z hlediska základních fyzikálních zákonů různých možností pro zkrácení délek startu a přistání zejména malých jednomístných letounů. Tyto varianty jsou navrženy ...
 • Dynamic soaring of unmanned aerial vehicle within airliner wake vortex in climb regime 

  Zikmund, Pavel; Matějů, Jiří (SAGE, 2017-11-01)
  The paper presents an analysis of an unmanned aerial vehicle gliding in an airliner wake vortex using the dynamic soaring principle. The presented results provide insight into energy balance and controllability of the ...
 • Hodnocení stability a řiditelnosti čtyřmístného, jednomotorového letounu 

  Matějů, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolou a návrhem opatření pro koncepční návrh čtyřmístného letounu TL4000 z hlediska podélné stability a řiditelnosti. V práci jsou v první části stanoveny stabilitní a řiditelnostní ...
 • Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření 

  Zikmund, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje ...
 • Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření 

  Zikmund, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje ...
 • Integrace výpočtového programu XFOIL v prostřední MATLAB 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

  Seman, Matúš
  Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...
 • Koncepční studie lehkého dvoumotorového proudového letounu 

  Smýkal, Michal
  Tématem diplomové práce je koncepční studie lehkého dvoumotorového letounu. Je provedeno srovnání současných letounů, jejich motorů, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, ...
 • Letová měření malých bezpilotních platforem 

  Málek, Ladislav
  Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a ...
 • Letové výkony soutěžních RC kluzáků 

  Hájek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá letovými výkony rádiem řízených kluzáků kategorie F3K. Je zde uvedena charakteristika soutěžních letových úloh a charakteristika jednotlivých letových režimů. V práci jsou uvedeny důležité ...
 • Letové výkony soutěžního modelu letadla 

  Majtán-Černák, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom postupu overenia letových výkonov pre model lietadla postavený podľa špecifikácii súťaže Air Cargo Challenge 2015. Najprv je v nej predstavená súťaž so svojimi požiadavkami a pravidlami. ...
 • Měření rychlosti letadel 

  Mokoš, Marian
  Předmět bakalářské práce je zaměřen na oblast letových měření především na rychlost letadel. V první části je uvedeno rozdělení leteckých palubních přístrojů, chyby měření a druhy rychlostí. Dále se zabývá principem leteckého ...
 • Návrh a zástavba aktivních členů do řízení letounu 

  Dubnický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástavců pro řídicí páku a pedály. Nástavce jsou vybaveny aktivními členy, které poskytují haptickou zpětnou vazbu pilotovi letounu. Předkládaný návrh má za cíl umožnit prototypovou ...
 • Návrh základní koncepce air - mobilu 

  Podhorský, Matěj
  Tématem diplomové práce je koncepční návrh air-mobilu, tedy létajícího automobilu. Je provedeno srovnání dosavadních koncepcí, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, výpočet ...
 • Předběžná aerodynamická analýza konceptu dálkově řízeného modelu s proudovým pohonem 

  Novák, Ondřej
  Tato práce se zabývá aerodynamickou analýzou bezpilotního letounu a následnými úpravami křídla, jeho polohy a přechodu křídlo-trup. Důraz je kladen na charakter odtržení proudění, jeho interakci s dalšími strukturami ...
 • Přehled konkurence letounu Aero L-159 Alca 

  Bartoněk, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá cvičnými a lehkými víceúčelovými letouny pro pokračovací výcvik srovnatelnými s letounem Aero L-159 ALCA. Je zde vytvořen přehled několika letounů, jejich užití, technických dat, historického ...
 • Přehled současných kosmických prostředků 

  Špačková, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je ...
 • Stabilita a řiditelnost experimentálního letounu VUT 001 Marabu 

  Marešová, Eva
  Práce se zabývá stabilitou a řiditelností experimentálního letounu VUT 001 Marabu. Obsahuje výpočet aerodynamických stabilitních derivací a dalších potřebných dat pro vyhodnocení statické a dynamické stability. Výběr ...