Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Zimčíková, Eva
    Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti ZEDNÍČEK a.s. v období let 2003 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Zimčíková, Eva
    Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti KASKO, spol. s r.o. v období let 2002 až 2005 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční ...