Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

    Ziminová, Monika
    Předmětem této diplomové práce je návrh komunikačního mixu pro vybraný podnik BM Holding s.r.o., která se zabývá dovozem a distribucí cukrovinek a potravin převážně na území České a Slovenské republiky. V diplomové práci ...
  • Využití koncepce celkové odměny ve vybraném subjektu 

    Ziminová, Monika
    Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí konceptu celkové odměny v systému odměňování v subjektu Marcela Císařová. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se této problematiky týkají. V praktické ...