Now showing items 1-20 of 28

 • Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými ...
 • Monolitická železobetonová konstrukce víceúčelové budovy 

  Mravec, Jakub
  Práce se zabývá statickým řešením monolitické železobetonové víceúčelové budovy, což obsahuje návrh bodově podepřené desky, sloupů, základových patek, podzemní stěny a základového pásu. Posouzení těchto konstrukcí dle I. ...
 • Montovaná konstrukce autosalonu 

  Wolf, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné montované konstrukce budovy, která bude sloužit jako administrativní budova a předváděcí plocha (showroom) pro automobilku. Dále budou dimenzovány a posouzeny některé hlavní nosné ...
 • Montovaná železobetonová konstrukce výrobní haly s administrativou 

  Sitta, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit vybrané prvky montované železobetonové výrobní haly s administrativou, a to na mezní stav únosnosti dle platných norem. Specifikem výrobní haly je pojízdný mostový jeřáb s ...
 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh a posouzení ŽB stropní konstrukce 

  Burda, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení monolitické spojité železobetonové stropní konstrukce a průvlaku v jednoduchém rodinném domu. Celá konstrukce stropu je navržena ze železobetonu. Pro stanovení účinků od ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu 

  Kabrhelová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce rodinného domu. Model železobetonové konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1. Kromě statického ...
 • Nosná železobetonová konstrukce objektu administrativní budovy 

  Ferencz, Balázs
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Posouzení železobetonové konstrukce bytového domu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem diplomové práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu bytového domu včetně výkresů tvaru a výkresů výztuže posuzovaných prvků. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu nad ...
 • Průmyslový objekt - posouzení vybraných ŽB prvků 

  Weber, Jozef
  Bakalářská práce se zabývá železobetonovou stropní konstrukcí. Jedná se o prostorový rám, který se skládá z prutových prvků orientovaných v podélném i příčném směru. V práci je proveden výpočet středního podélného průvlaku ...
 • Statické řešení bazénu v novostavbě horského hotelu 

  Krtička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25x10 m a měnící se hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ...
 • Statické řešení dostavby nemocnice v Písku 

  Kukla, Radim
  V mojí diplomové práci „Statické řešení dostavby nemocnice v Písku“ se zabývám statickým řešením novostavby jedné budovy nemocnice. Statické řešení zahrnuje návrh a dimenzování železobetonové stropní konstrukce a obvodových ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Formánek, Pavel
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením železobétónovej stropnej dosky, staticky pôsobiacej v oboch smeroch. K výpočtu bol použitý špecializovaný software. Výsledky boli porovnáné s ručnou metódou - metódou náhradných ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kabrhelová, Eliška
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení stropní desky polyfunkčního objektu. Dále je posouzen nejvíce namáhaný sloup pod deskou. Model železobetonové monolitické konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Stropní deska a sloup ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Stehno, Pavel
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem a posouzením stropní monolitické desky, staticky působící v obou směrech. Za účelem dimenzování nosné konstrukce na účinky ohybových momentů bude aplikována počítačová simulace. ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Velecká, Renata
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová monolitická bodově podepřená stropní deska. Ta je podporována sloupy a celá konstrukce je doplněna 2 ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Tošenovjan, Marek
  Diplomová práce se zabývá statickým řešením vybraných prvků monolitické železobetonové konstrukce objektu o sedmi podlažích. Objekt je navržen jako kombinovaný železobetonový skelet se ztužujícími stěnami a jádrem. Předmětem ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Sigmund, Václav
  Práce se zabývá statickým řešením železobetonové monolitické administrativní budovy. Řešení obsahuje návrh po obvodě podepřené stropní desky nad 1NP a středového průvlaku stropní desky nad 1NP. Posouzení těchto konstrukcí ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kunčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová rámová monolitická konstrukce. Ta se skládá ze stropní desky, příčlí, trámů, sloupů a základových patek. ...