Now showing items 1-1 of 1

  • Management konfigurace 

    Zlámal, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá identifikací objektu konfigurace, identifikací položek konfigurace a návrhem systému managementu konfigurace, který vychází z ČOS 051605 až ČOS 051611 a byl upraven podle potřeby společnosti ...