Now showing items 1-2 of 2

  • Přeladitelný aktivní kmitočtový filtr 

    Zlatníček, Radek
    Cílem semestrálního projektu je návrh aktivního filtru typu pásmová zádrž, u kterého bude možné ladit rezonanční kmitočet a nastavovat činitel jakosti. Semestrální projekt se zabývá návrhem schématu zapojení a výběrem ...
  • Rekonfigurovatelná flíčková anténa 

    Zlatníček, Radek
    Cílem diplomové práce je návrh a realizace rekonfigurovatelné flíčkové antény. Anténa bude napájená mikropáskovým vedením. Na napájecí vedení budou připojeny ladicí pahýly. Každý pahýl impedančně přizpůsobí anténu na 50 ? ...