Now showing items 1-5 of 5

 • Deskový most o jednom poli 

  Vidová, Miriama
  Predmetom bakalárskej práce je návrh doskového mostu o jednom poli. Most sa nachádza na komunikácií 1. triedy a kolmo križuje rieku Kuřimka. Nosná konštrukcia je z predpätého betónu a jej dĺžka je 19,33 m. Pre výpočet je ...
 • Most přes řeku Krupá 

  Crha, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Krupá v obci Staré Město. Nosnou konstrukci tvoří lichoběžníková deska o jednom poli. Vnitřní síly vypočítány pomocí programu SCIA Engineer 17.1. Výpočty ...
 • Mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci 

  Beran, Jakub
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána varianta jednotrámového mostu o 6 polích, nosná konstrukce je z dodatečně předpjatého betonu a je zohledněn vliv postupné ...
 • Návrh mostu přes Kyjovku 

  Zlatuška, Karel
  Předmětem bakalářské práce je návrh silničního mostu přes řeku Kyjovku na ulici Na Šlajsi v Lanžhoťě. Práce se soustředí především na podrobnou statickou analýzu nosné železobetonové konstrukce o jednom poli. Byly vytvořeny ...
 • Předpjatá mostní deska 

  Alušic, Michal
  Táto práca je zameraná na návrh doskového mostu o jednom poli. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu. Na základe predbežného návrhu bol spracovaný statický výpočet. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska ...