Now showing items 1-2 of 2

  • Deskový most o jednom poli 

    Vidová, Miriama
    Predmetom bakalárskej práce je návrh doskového mostu o jednom poli. Most sa nachádza na komunikácií 1. triedy a kolmo križuje rieku Kuřimka. Nosná konštrukcia je z predpätého betónu a jej dĺžka je 19,33 m. Pre výpočet je ...
  • Most přes potok a přeložku polní cesty 

    Matuška, Petr
    Úkolem práce je bezpečný a hospodárný návrh mostní konstrukce o jednom poli přes místní potok a přeložku polní cesty za dodržení všech platných norem a předpisů. Byly navrženy tři možné varianty a preferována je lichoběžníková ...