Now showing items 1-16 of 16

 • Elektronické cigarety a jak je vnímá okolí 

  Škaryd, Jan
  Tato práce je zaměřena jak na kuřáky elektronických, tak i konvenčních cigaret. Účelem této práce je představit a popsat elektronickou cigaretu, její části a porovnat její škodlivost oproti cigaretě konvenční, zejména v ...
 • Elektronické obvody pro biomedicínské aplikace 

  Pisarenko, Tatiana
  Tato bakalářská práce obsahuje úvod do biomedicínských signálů a možnosti zpracování těchto signálů elektronickými obvody. Významná část práce se zaměřuje především na popis EMG signálu. Součástí práce jsou take schemata ...
 • English as a Lingua Franca in Business Corporations 

  Pankina, Sofia
  Semestrální projekt prozkoumá termín lingua franca, určí její zdroje, klíčové oblasti a praktické důsledky. Rovněž zahrne definice obchodního jazyka a různé druhy diskurzu, žánrů a jejich rozdíly mezi nimi. Poslední část ...
 • English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns 

  Arutsiunian, Aliaksandra
  Ve 21. století můžeme s jistotou hovořit o významném počtu lidí, kteří používají angličtinu, ať už v každodenní komunikaci, nebo se ji intenzivně učí. Angličtina se stala světovým jazykem vědy, techniky, vzdělávání a ...
 • English as a Lingua Franca in Multinational Corporations: A Case Study of Everyday Communication 

  Ryzhkova, Vera
  Tato bakalářská práce vysvětluje problematiku anglického jazyka jako lingua franca a jeho využití v každodenní komunikaci v nadnárodních společnostech. Práce sestává z teoretické a praktické části. První část popisuje ...
 • Humanoidní roboti: design, vývoj a aplikace 

  Kovyrcheva, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zabývá humaniodními roboty. Popisuje základní znaky humanoidních robotů a jejich historický vývoj včetně pokroků, kterých bylo dosaženo v oblasti jejich simulace, modelování a programování. Práce ...
 • Jazyk reklamy 

  Chromý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka reklamy z lingvistického hlediska a dále upřesňuje použité jazykové prostředky, které se v současné reklamě vyskytují. Tato práce také poskytuje znalosti o využití různých jazykových ...
 • Komentovaný překlad 

  Zorkin, Andrii
  V této bakalářské práci je uveden komentovaný překlad. Zvolená kniha má název “Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1”, kterou napsal Štěpán Berka. Podle mého názoru analýza překladu pomáhá ukázat zásady a hlavní ...
 • Komentovaný překlad 

  Planý, Martin
  Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, ...
 • Komentovaný překlad 

  Nováková, Tereza
  Cílem této bakalářské práce bylo přeložit odborný text a okomentovat změny, jak syntaktické tak i z pohledu slovní zásoby, které bylo nutné zakomponovat do finálního překladu, aby se zachoval původní přístup autora k podání ...
 • Komentovaný překlad 

  Michalov, Ján
  Bakalářská práce poskytuje překlad dvou textů, populárně naučného a odborného. U překladu obou textůje poskytnuta analýza. V komentáři můžeme najít analýzu překladu, kde je rozebráno, z jakých důvodů se autor rozhodl pro ...
 • Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice 

  Svobodová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá metaforou jako lingvistickým jevem a jejím používáním v různých druzích textů týkajících se transistorů (populárně vědecké zprávy, online tutoriály, učebnice a odborné články). Cílem práce ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Jankovský, Martin
  Hlavním tématem práce jsou moderní výkonové polovodičové součástky. Jsou diskutovány i rozvíjející se materiály s velkou šířkou zakázaného pasu a jejich elektrické vlastnosti. Práce je pak zaměřena na tyto moderní součástky, ...
 • Technické psaní jako specifický způsob použití jazyka 

  Petrosian, Sergei
  Rychlý rozvoj počítačových technologii ve dvacátém století vyústil v rostoucí potřebu technické dokumentace, která by popsala používání těchto nových technologií. Tato dokumentace se píše ve speciálním stylu,, lišícím se ...
 • Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu 

  Bondareva, Anastasiia
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na jiné jazyky, zejména na dnešní český jazyk. V úvodů se práce zabývá o historickém pozadí anglického jazyka s cílem porozumět důvodům širokého používání angličtiny v ...
 • Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu 

  Bondareva, Anastasiia
  V mé semestrální práce jsem popsala historii anglického jazyka k porozumění proč tento jazyk je široce používán v dnešní době v jiných zemích. Hlavními důvody půjčování anglických slov jsou kolonizace různých míst ve světě ...