Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizace nasazení a sběru dat z honeypotů 

  Ďuriš, Tomáš
  Táto práca sa zoberá automatizáciou nasadenia honeypotov, zberom dát z honeypotov a nasadením monitorovacieho systému s upozorňovaním. Cieľom bolo naštudovanie problematiky honeypotov, vybratie vhodných nástrojov pre ich ...
 • Automatizovaná tvorba pravidel pro modifikaci hesel 

  Drdák, Dominik
  Pri lámaní hesiel slovníkovým útokom je repertoár hesiel obmedzený použitým slovníkom. Za pomoci využitia pravidiel, ktoré vedia heslá modifikovať, je možné takýto slovník rozšíriť o ďalšie heslá. Aby tieto pravidlá mali ...
 • Detekce podvodných výstupních uzlů sítě Tor 

  Firc, Anton
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium a implementácia systému pre detekciu podvodných výstupných uzlov siete Tor. Práca obsahuje informácie o už existujúcich riešeniach pre detekciu podvodných výstupných uzlov ...
 • Distribuovaná obnova hesel s využitím nástroje hashcat 

  Zobal, Lukáš
  Cílem této práce je vyvinout distribuované řešení pro obnovu hesel využívající nástroje hashcat. Základem tohoto řešení je nástroj pro obnovu hesel, Fitcrack, vyvinutý v rámci mé předchozí spolupráce na projektu TARZAN. ...
 • Nasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útoků 

  Snášel, Daniel
  Honeypoty jsou široce používané pro výzkum počítačové bezpečnosti. Cílem honeypotů je pomáhat bezpečnostním výzkumníkům získávat cenné informace o útočnících na síti. Tato práce se zabývá návrhem a vylepšením stávajícího ...
 • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

  Zobal, Lukáš
  Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...
 • Software pro zachytávání a inteligentní zpracování spamu 

  Chlupová, Silvie
  Tato práce se zabývá tvorbou SMTP honeypotu, který bude připraven pro rychlé nasazení a bude podporovat pokročilé funkce. V práci je popsána teorie SMTP protokolu, POP3 protokolu a IMAP protokolu. Dále je v práci rozebrána ...
 • Správa výpočetních úloh v systému Fitcrack 

  Horák, Adam
  Cílem této práce je navrhnout a následně implementovat rozšíření rozhraní správy úloh pro administrační aplikaci systému Fitcrack. Jedná se o řešení pro obnovu hesel ze zašifrovaných souborů a hešů. Fitcrack funguje na ...
 • Vliv síťové infrastruktury na distribuované lámání hesel 

  Eisner, Michal
  Lámanie hesiel je proces, ktorý sa používa k nájdeniu správneho kľúča, pomocou ktorého získame prístup k zabezpečenému obsahu. Tento proces zvyčajne funguje na princípe opakovaného skúšania možností a ich overovania pomocou ...
 • Vylepšování extrakce informací ze spustitelných souborů 

  Hájek, Karel
  Práce se zabývá rozšiřováním open-source projektu zpětného překladače RetDec společnosti Avast. Jedná se o vylepšování extrakce informací ze spustitelných souborů, které jsou využitelné při analýze škodlivého softwaru. ...