Now showing items 1-4 of 4

 • Most na místní komunikaci 

  Nečasová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu o čtyřech polích. Most převádí místní komunikaci Žernov-Přerov přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Pro podrobné zpracování ...
 • Most přes řeku Jihlava 

  Menšík, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jsou navrženy tři varianty, z nichž je vybrána varianta předpjatého dvojtrámového nosníku o třech polích. Je zpracován podrobný statický výpočet a most ...
 • Most přes železniční trať a řeku 

  Kalísová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu ve městě Most. Přemosťuje železniční trať a řeku Bílinu. Byly navrženy tři možné varianty jedna z variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl oblouk ...
 • Obloukový most přes dálnici 

  Pěkník, Robin
  Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu přes dálnici D1 u města Přerov. Ze tří navržených variant byl pro podrobnou analýzu vybrán most se samokotvenou obloukovou konstrukcí, která je výhodná pro hluboký zářez. ...