Now showing items 1-2 of 2

  • Anorganická nanovlákna v žárobetonech 

    Zogata, Stanislav
    Tato práce se zabývá využitím anorganických nanovláken v žárobetonech. V diplomové práci jsou popsány některé výsledky doposud provedených výzkumů na nanovláknech. Dále pak popis nanovláken, výroba a jejich distribuce. ...
  • Posouzení reologických vlastností pojivového systému kaolín-hlinitanový cement 

    Zogata, Stanislav
    Práce se zabývá studiem reologického chování kaolinu a hlinitanového cementu. V práci jsou popsané vlastnosti jednotlivých surovin a interakce kaolinu a hlinitanového cementu s vodou. Experimentální část je zaměřena na ...