Now showing items 1-1 of 1

  • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

    Zonygová, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...