Now showing items 1-20 of 49

 • 3D FDM tiskárna Rebel II a parametry tisku 

  Pištek, Patrik
  Práca sa zaoberá problematikou 3d tlačiarní typu RepRap. V úvodných kapitolách je uvedená prestavba, dôvody prestavby a základné komponenty 3d tlačiarne. Nasleduje voľba menej používaných materiálov PETG a nylon. V ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bude výroba prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. V práci bude proveden návrh a konstrukce nového prototypového dílu s využitím parametrické aplikace SolidWorks. Pro výrobu ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu silikonové formy 

  Kapasný, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na výrobu prototypovej súčiastky úchytu koberca použitého na schodoch a na jej použitie na výrobu silikónovej formy. Ako zdroj dát bola použitá znehodnotená súčiastka vyrobená za rovnakým ...
 • Aplikace řezných materiálů a jejich využití ve strojírenském průmyslu 

  Lojda, Jiří
  Bakalářská práce je průřezově zaměřena na popis řezných materiálů v širokém spektru strojírenského průmyslu. Cílem práce je komplexní rozbor a charakteristika řezných materiálů se zohledněním na nejnovější poznatky a ...
 • Digitalizace trupu ultralehkého letounu pro technologii výroby přesných forem 

  Véle, Filip
  Práce se zabývá digitalizací trupu a tvorbou 3D modelu ultralehkého letounu s ohledem na budoucí využití dat pro konstrukci přesných forem trupu pro ruční vakuové laminování. Na základě rešerše je stanoven vhodný prostředek ...
 • Frézování složitých strojních součástí 

  Posolda, Jiří
  Popis výroby lopatkových kol turbodmychadla. Vygenerování 5-ti osých drah pro obrábění lopatkového kola za pomoci CAM softwaru PowerMILL. Vytvoření CNC programu s využitím postprocesoru za pomoci stejného softwaru.
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zouhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na ...
 • Hodnocení pevnostních parametrů součástí vytvořených metodami rapid prototyping 

  Šimek, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje metody rychlé výroby prototypových součástí. Uvádí jejich přehled, principy, výhody a nevýhody. Dále se pak zabývá aplikací a porovnáním úprav vzorků vyrobených technologií Fused Deposition ...
 • Hrubovací frézování rovinných a prostorových tvarových ploch na CNC strojích. 

  Indra, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacím frézováním. Počátek práce je věnován obecnému popisu frézování a příkladům obráběných ploch. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného hrubovacího nástroje pro frézování ...
 • Inovace pružícího mechanismu pro horské kolo 

  Hrubý, Patrik
  Bakalárska práce obsahuje popis, rozbor danej problematiky a inovácii pružiaceho mechanizmu pre horský bicykel, vrátane návrhu geometrie, designu a návrhu výroby na jednotlivých výrobných zariadeniach. Súčasťou práce je ...
 • Konstrukce a výroba nástavce nášlapného pedálu jízdního kola 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu nástavce nášlapného pedálu jízdního kola, který bude sloužit při jízdě bez cyklistických treter. Součást bude zkonstruovaná ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. ...
 • Konstrukce přípravku s využitím metod Rapid Prototyping 

  Mikulenka, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby modelu vyrobené procesem rapid prototyping. U každé z techto metod jsou popsány její výhody a nevýhody. Součástí této práce je rovnež postup konstrukce přípravku pro ...
 • Kontrola součástí pomocí metod reverzního inženýrství 

  Urbánek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolu součástí pomocí metod reverzního inženýrství. Nejprve je zde uvedeno rozdělení a popis zařízení používaných pro reverzní inženýrství. Následuje charakteristika konvenčních metod ...
 • Metoda určování přesnosti obráběcích robotů 

  Cabalka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a ...
 • MKP pro rychlé simulace obrábění 

  Šeda, Pavel
  Práce bude zaměřena na MKP pro rychlé simulace obrábění. Úvodem bude popsáno teoretický základ MKP. Jednotlivé metody (implicitní, explicitní) a jednotlivé programy (Ansys Ls-Dyna, Abaqus, Deform, AdvantEdge). Na závěr ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Nástroj pro vrtání stavebních materiálů 

  Stavinoha, Petr
  Práce se zabývá rozborem technologie vrtání stavebních materiálů a konstrukcí vrtacích nástrojů. Práce analyzuje dané řezné materiály a vhodnost jejich aplikací pro vrtání stavebních materiálů. Dále se práce zabývá vytvořením ...
 • Návrh technologie součásti alternátoru 

  Pokladník, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou ...
 • Nové směry v konstrukci a výrobě forem pro voskové odlitky 

  Dostál, Pavel
  Cílem této práce je porovnání technologií silikonových a hliníkových forem pro výrobu odlitků zhotovených technologií přesného lití na vytavitelný model a kusové výroby. Vlastní práce se zabývá fyzickou výrobou silikonové ...
 • Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů 

  Rubišar, Václav
  Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s ...