Now showing items 1-6 of 6

 • Brousící hlava úhlová pro svislý soustruh 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce řeší návrh výměnné úhlové brousící hlavy, která vhodně rozšiřuje technologické možnosti svislého soustruhu SKD 40/47D. Na základě požadavků zadavatele, firmy ČKD Blansko Holding, a.s. je zpracován konstrukční ...
 • Deformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu. 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou částí tlustostěnného potrubí. Jsou řešeny rozměrové řady (charakterizovány poměrem D/d) tří těles, přímý válec, anuloid s konstantní tloušťkou (oblouk) a anuloid s ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Zouhar, Michal
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve firmě Araplast, která vyrábí převážně dopravní značení a jeho příslušenství. V bakalářské práci jsou definovány odborné pojmy. Následně je představena činnost firmy, ve které ...
 • Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí 

  Pokorný, Pavel
  První část této práce je věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu a zejména problematice rostoucí trhliny za použití lineární elastické lomové mechaniky. Velká část této práce je zaměřená na koncepci součinitele ...
 • Popis porušování vrstevnatých polymerních prostředí 

  Zouhar, Michal
  Cílem této práce je studium porušování vícevrstvých polymerních materiálů. Kvazi-křehké porušení (prostřednictvím iniciace a následného šíření creepové trhliny) při nízkých napětích je nejčastější způsob porušování polymerních ...
 • Zkouška mikrokompresního vzorku: numerická analýza 

  Petráčková, Klára
  Stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev používaných např. v elektrotechnice není vzhledem k nezbytnému náročnému přístrojovému vybavení a komplikované interpretaci výsledků testů snadné. Předložená bakalářská práce ...