Now showing items 1-6 of 6

 • Generátor náhodných čísel 

  Zouhar, Petr
  Práce se věnuje problematice náhodných čísel, jejich generování a použití v kryptografii. Úvod je zaměřen na rozlišení generátorů na náhodné a pseudonáhodné. Dále je uvedeno často používané dělení na softwarové a hardwarové. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zapletalová, Gabriela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Pro tento účel byla zvolena společnost EKO-SYSTÉM, s.r.o. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta ...
 • Možnosti určování vybraných lomových parametrů v rámci LELM 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi určování vybraných lomových parametrů v rámci lineárně elastické lomové mechaniky (LELM). Cílem této práce je kvantifikace přesnosti jednotlivých metod určování lomových ...
 • Predikce tvaru čela šířící se únavové trhliny 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá predikcí tvaru čela šířící se únavové trhliny. Cílem této práce je vytvoření iteračního procesu, který bude schopen tvar reálné trhliny předpovědět. K řešení práce je využita metoda ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Šrotová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...
 • Systémy pro kontrolu elektronických textů 

  Zouhar, Petr
  Práce se zabývá možností kontroly elektronických textů. Ať už se jedná o zdrojové kódy či běžné textové dokumenty. První kapitola je věnována stručnému vysvětlení plagiátu a jeho znaků. V dalších částech textu popisujeme ...