Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vybraných modifikovaných kolagenových biomateriálů 

    Zouharová, Lucie
    Cílem předložené práce je studium a biochemická charakterizace modifikovaných materiálů na bázi kolagenu (připravené na ÚCHM FCH VUT v Brně), optimalizace postupu izolace kolagenu z různých druhů živočišných tkání a testování ...