Now showing items 1-2 of 2

  • Elektroerozivní obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu 

    Zubáková, Alexandra
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroerozivního obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu. V úvodní části je uvedeno rozdělení leteckých materiálů a metody, kterými je lze obrábět. Další kapitola ...
  • Výroba a vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem 

    Zubáková, Alexandra
    Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o výrobě a vlastnostech litiny s vermikulárním grafitem. V úvodní části je popsaná její struktura, chemické složení a způsob vzniku vermikulárního grafitu. Další část popisuje způsoby ...