Now showing items 1-20 of 21

 • Akustická diagnostika provozních stavů spalovacích motorů 

  Závorka, Dalibor
  Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled metod a současného dostupného vybavení pro akustickou diagnostiku spalovacích motorů. Jsou zde popsány základní principy diagnostiky a akustické diagnostiky spolu s ...
 • Asistenční systémy v automobilech a jejich hodnocení podle směrnic Euro NCAP 

  Szabó, Ákos
  Cieľom bakalárskej práce bol vytvoriť prehlad o súčasných asistenčných systémov automobilov a preukázať ich vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. V prvej časti boli systémy kategorizované podľa ich charakteristiky a ...
 • Koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce 

  Polcer, Pavel
  Práce se zabývá koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce, tedy přenosem výkonu mezi spalovacím motorem a hnanými nápravami. V současnosti používané přenosy výkonu jsou popsány z hlediska funkce, jejich limitujících ...
 • Lokomotivní motory ČKD 

  Kovář, Lukáš
  Práce obsahuje přehled lokomotivních vznětových motorů ČKD a popis základních specifikací těchto motorů a jejich srovnání s moderními motory vybraných výrobců. Věnuje se také specifickým podmínkám motorů používaných v ...
 • Lokomotivní motory ČKD řady K 12 V 170 DR 

  Machálek, Ondřej
  Práce je zaměřena na konstrukční řešení přeplňovaných vznětových motorů třetí až páté série společnosti ČKD značených K(S) 12 V 170 DR a přehled jejich konstrukčních změn provedených v průběhu jejich provozu. Věnuje se ...
 • Materiálové vlastnosti pryže pro výpočtové modelování dynamiky pohonné jednotky 

  Zubík, Martin
  Práce podává náhled na problematiku popisu dynamických vlastností pryží a jejich zjišťování. Shrnuje základní trendy jejich závislostí na frekvenci, amplitudě zatěžování a teplotě a jejich vzájemné souvislosti. Uvádí ...
 • Metody snižování hluku převodových ústrojí 

  Benda, Matouš
  Převodová ústrojí neboli převodovky jsou základní části automobilů, které jsou nedílnou součástí každodenního života. Mimo účelové vlastnosti převodovek, mají převodovky velký vliv na celkový hluk vydávaný automobilem. ...
 • Měření vibrací a hluku pohonných jednotek 

  Gašpar, Dominik
  Práce se zabývá obecnými charakteristikami hluku a vibrací, jejími veličinami a zároveň i dopady na člověka samého. U pohonných jednotek je popisováno, kde jsou důležitá místa vzniku vibrací a hluku. V poslední řadě jsou ...
 • Moderní trendy v konstrukci kluzných ložisek turbodmychadel 

  Dobrovolný, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se moderními trendy v konstrukci ložisek u turbodmychadel. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje historii, základní princip a konstrukci turbodmychadel. ...
 • Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů 

  Podhora, David
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o přeplňování spalovacích motorů, přičemž důraz je kladen zejména na moderní trendy tohoto oboru. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na základní principy a důvody ...
 • NVH analýza převodových ústrojí 

  Gazda, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom merania vibrácií a hluku vozidlových prevodoviek. Najprv sú popísané hlavné časti prevodovky. Ďalej nasleduje popis zdrojov vibrácií a hluku a ich šírenia. Podstatná časť práce sa ...
 • Problematika hluku kolejových vozidel 

  Rydlo, Andrej
  Táto rešeršná práca sa zaoberá hlukom koľajovej dopravy z hľadiska legislatívnych obmedzení a meraní. V úvode sú rozobrané zdroje hluku a ich význam pri rôznych rýchlostiach. Jadro práce tvorí spracovanie súčasných hlukových ...
 • Přenosy výkonů lokomotiv 

  Svoboda, Petr
  Práce popisuje specifické podmínky pro převodová zařízení v drážním provozu, obsahuje popis, rozdělení a srovnání možností přenosu výkonu ze spalovacího motoru kolejového vozidla na hnaný podvozek.
 • Řešení vibrací pohonné jednotky s využitím výpočtového modelování 

  Zubík, Martin
  Práce řeší na relativně jednoduchém modelu spalovacího motoru výpočet vibrací jeho povrchů jako východisko pro stanovení hluku motoru. Na základě výpočtového modelu realizovaného v programu MBS ADAMS, který obsahuje všechny ...
 • Spojka vozu Formule Student 

  Drbal, Milan
  Tato práce se zabývá rešerší spojek používaných v soutěži Formula Student, kontrolním výpočtem spojky motoru Husqvarna FE 501 a Husaberg 570. Modifikací spojky FE 570 pro použití v přeplňovaném motoru Husqvarna FE 501 ...
 • Stanovení dynamických vlastnosti rotoru turbodmychadla 

  Blaha, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na dynamické chování rotoru turbodmychadla. Jedná se o sériové turbodmychadlo montované do nákladních vozidel. V první polovině práce je zpracována rešerše této problematiky a možnosti ...
 • Tepelně-mechanická analýza brzdových kotoučů 

  Bačovský, Marek
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy tří typů běžně užívaných vozidlových brzdových kotoučů z hlediska jejich teplotní a mechanické odolnosti při definovaném brzdném manévru. Dalším cílem je posouzení jednotlivých ...
 • Turbodmychadla v motorsportu 

  Chovanec, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím turbodmychadel v motorsportu, nejmodernějšími použitými technologiemi a regulacemi pro jednotlivé soutěže. Dále porovnáním technologií použitých vzhledem k civilnímu užití.
 • Vliv výfukových systémů na hluk spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se hlučnosti výfukových systémů spalovacích motorů. Nejprve jsou popsány jednotlivé díly výfukového systému s věnováním většího prostoru tlumičům ...
 • Vnitřní akustika traktoru 

  Hora, Otakar
  Práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru ...