Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech 

    Zuber, Zalán
    Ciežom práce bolo zoznámiť sa s novými riešeniami bezpečnostných systémov vo vozidlách a hodnotiť ich funkcie. Moja práca zahrnuje najdôležitejšie výsledky tohto oboru, ukáže systémy používané pri riadení vozidiel alebo ...
  • Měniče pro svítidla s LED diodami 

    Zuber, Zalán
    Táto diplomová práca sa zaoberá s meničmi pre výkonové LED diódy. Dáva osvetu do oblasti LED svietení, analyzuje jednotlivé typy meničov, ukáže princípy ich funkčností. Ďalej navrhuje možné zapojenia pre tri rôzne napäťové ...