Now showing items 1-2 of 2

  • Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu 

    Zugárek, Adam
    Tato práce se zabývá implementací kompletního kryptografického protokolu TLS, včetně řídící logiky a kryptografických systémů jež využívá. Cílem je implementace aplikace v technologii FPGA, aby mohla být použita v hardwarově ...
  • Implementace šifrovacích algoritmů na platformě FPGA 

    Zugárek, Adam
    Tato bakalářská práce popisuje problematiku zabezpečení dat pomocí šifrování a autorovu vlastní implementaci na platformě FPGA. Cílem práce je implementace šifry na hardwarově akcelerované síťové kartě COMBO. Úvod práce ...