Now showing items 1-2 of 2

  • Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému 

    Zukal, Marek
    V rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení ...
  • Monitorovací program pro záznam provozu na sběrnici RS485 

    Zukal, Marek
    Cílem této práce bylo vyřešit záznam a zobrazení dat z řídící sběrnice světelného signalizačního zařízení. Pro záznam dat byl vytvořen program určený k provozu na vestavěném PC. Pro zobrazení signálního obrazu ze zaznamenaných ...