Now showing items 1-20 of 30

 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Filip, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a sledováním malých pohybujících se objektů ze statického obrazu. Je zde uvedený obecný přehled metod a přístupů řešení detekce a sledování objektů. Dále jsou zde popsány i některé jiné ...
 • Diskrétní simulace programovatelných systémů 

  Mynář, Pavel
  Předmětem této práce je návrh a implementace softwarové knihovny pro diskrétní simulaci programovatelných, navzájem komunikujících jednotek, a implementace několika názorných příkladů nad touto knihovnou. Knihovna je ...
 • Editor videa pro platformu Android 

  Vyoral, Marek
  Cílem této práce je implementovat jednoduchou aplikaci umožňující editaci videa na platformě Android. V teoretické části jsou popsány současné možnosti střihu videa na počítači a zmíněny také dostupné aplikace pro Android. ...
 • Evoluce CoreWar válečníků pomocí genetických algoritmů 

  Tříska, Martin
  Evoluční algoritmy jsou progresivní a neustále se vyvíjející část informatiky. Jsou využívány zejména k řešení mnohodimenzionálních problémů s četnými lokálními maximami, které není možné řešit analyticky. Tato práce ...
 • Evoluce struktury a parametrů agenta pohybujícího se v terénu 

  Tomeček, Aleš
  Tato práce stručně pojednává o historii a současnosti genetických algoritmů v informatice. Dále nabízí krátký přehled nejpoužívanějších metod používaných evolučními algoritmy. Jejich použití je demonstrováno na aplikaci ...
 • Generování hor a oblak pomocí fraktální geometrie 

  Tůma, Petr
  Práce se zabývá generováním krajinných útvarů pomocí fraktální geometrie. Je zde vysvětlen pojem fraktál a termíny s ním spojené. Další kapitoly popisují základní teoretické úvahy a implementace jednotlivých algoritmů. ...
 • Grafický nástroj pro tvorbu a modifikaci grafů 

  Hynšt, Miroslav
  Tato práce se zabývá základy teorie grafů a grafovým přepisováním. V první části jsou popsány pojmy graf, grafové přepisovací systémy, grafová gramatika a algebraické přístupy ke grafovému přepisování. Další částí práce ...
 • GUI knihovna pro J2ME 

  Strouhal, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový framework pro platformu J2ME a otestovat jeho použitelnost na demonstrační aplikaci. Stručně je charakterizována samotná oblast J2ME, možnosti vývoje aplikací pomocí stávajících ...
 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Jazyky a překladače v počítačových hrách 

  Hranáč, Jan
  Tento projekt se zabývá nasazením programovacích jazyků a kompilátorů v počítačových hrách. Cílem tohoto projektu je poskytnout mladým laikům motivaci k programování (kterou běžné programování v jazyce Pascal na úrovni ...
 • Křivky v počítačové grafice 

  Míchal, Luboš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací demonstrační aplikace, která bude sloužit k názorné ukázce křivek používaných v počítačové grafice. Aplikace je vytvořena v jazyce C++ v prostředí Visual Studio 2005. Pomocí této ...
 • L-systémy ve 3D grafice 

  Marček, Ján
  Modelovaním pomocou L- systémov vzniká veľké množstvo problémov, ktoré sú analyzované a riešené v tejto práci. V práci je rozobratá tematika L - systémov, s využitím jME grafického rozhrania, ktorá vedie k vytvoreniu ...
 • Metody pro práci s grafy v databázi 

  Hovad, Josef
  Práce seznamuje se základními pojmy teorie grafů a dále se způsoby reprezentace grafu jak v matematických úlohách, tak při programování. Dále představuje základní metody a problémy procházení grafů a teorie obecně. Jsou ...
 • Nástroj pro plánování aktivit a správu projektů 

  Chromec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro plánování a správu projektů a událostí. Práce popisuje návrh a implementaci tohoto řešení. Obsahuje základ pro pochopení standardního kalendářového formátu iCalendar a ...
 • Ovládaní počítače pomocí mobilního telefonu skrze bluetooth 

  Eliáš, Filip
  Výsledkem mé práce je aplikace, pomocí které lze ovládat programy na PC. Aplikace obsahuje serverovou část, která běží na PC a klientskou část určenou primárně pro mobilní telefony. Aplikace pro svůj běh potřebuje dva ...
 • Revizní systém pro LaTeX 

  Divila, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací revizního systému pro sázecí systém LaTeX. Zaměřuje se zejména na návrh efektivní a úsporné metody pro uchovávání změn ve zdrojových souborech a operací nad nimi. To vše s podporou ...
 • Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku 

  Růžička, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou rozpoznání kontrolního kódu v obrázku. Uvádí související oblasti ze zpracování obrazu, mezi které patří odstranění šumu, prahování, barevné modely, segmentace objektů a OCR. Práce dokumentuje ...
 • Rozpoznávání gest myší 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá rozpoznáváním gest myší. Pro modelování gest je v systému využito Skrytých markovových modelů, které popisují gesto jako časovou posloupnost vlastností. V práci je provedeno srovnání různých typů parametrizací ...
 • Rozpoznávání textu v obraze 

  Bílek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání textu v obraze a těmi metodami zpracování obrazu, které rozpoznání textu napomáhají. Zvláště se zaměřuje na problematiku obrazového spamu a jeho úpravu pro rozpoznání. Popisuje ...
 • Rozšířená realita pro platformu Android 

  Lžičař, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o mobilní platformě Google Android, rozšířené realitě a knihovně ARToolKit. V rámci práce byla navržena a implementována aplikace demonstrující rozšířenou realitu na platformě Google Android.