Now showing items 1-2 of 2

  • Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS 

    Čontošová, Katarína
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom opatrení na zamedzenie účtovných podvodov pre jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa IFRS. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby medzinárodnej ...
  • Účetní a daňové aspekty fúze podniků 

    Kováříčková, Jana
    Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem ...