Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh modernizace železniční stanice Polička 

    Zvejška, Ivo
    Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Polička, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní ...
  • Studie objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati 

    Zvejška, Ivo
    Bakalářská práce se zabývá návrhem objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati ze směrů Brno, státní hranice Slovensko a státní hranice Rakousko. Minimální požadovaná rychlost je 200 km/h. Navrženy jsou ...