Now showing items 1-11 of 11

 • Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi 

  Zvejšková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose Purpose of this article is the issue of the application of project management in business practice. The need to be more competitive is the driving force for the innovation of new business systems, one of which is ...
 • Model finančních toků v projektu 

  Zvejšková, Michaela
  Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního ...
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh na zavedení systému environmentálního managementu 

  Zvejšková, Michaela
  V bakalářské práci se zabývám zaváděním a certifikací systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho integrací co stávajícího systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 ve ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení čajovny 

  Sasková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení čajovny v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky, kde jsou vysvětleny pojmy a metody, ze kterých vychází ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem 

  Hetmánková, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem ve městě Zlín. Popisuje postup řešení, skladbu podnikatelského záměru a obsah jednotlivých jeho částí včetně ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení mateřské školy 

  Marešová, Simona
  Cílem této bakalářské práce je návrh na založení nové mateřské školy v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje teoretické poznatky, které souvisejí s podnikatelským záměrem, poté následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...
 • Řízení projektů a financí ve výrobních podnicích České republiky 

  Zvejšková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The purpose of submitted paper is to introduce expert public to the partial part of the dissertation thesis in the field of project management. The purpose of the work is to propose a model of financial ...