Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Zycháčková, Lenka
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti firmy využitím metody Balanced Scorecard. Na základě získaných teoretických poznatků o této metodě je provedena analýza perspektivy finanční a zákaznické, perspektivy ...
  • Účetní výkazy podle českých a mezinárodních účetních standardů 

    Zycháčková, Lenka
    Bakalářská práce se zabývá srovnáním požadavků na účetní výkazy sestavené dle Mezinárodních účetních standardů a dle České účetní legislativy. Postihuje rozdíly ve vykazování pod oběma koncepcemi ve vybrané společnosti a ...