Now showing items 1-9 of 9

 • Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí 

  Vrána, Adam
  Cílem zadání bylo rehabilitace prostoru brněnského nábřeží řeky Svitavy a blízké okolí řeky. Jedná se o úpravu nábřežního prostoru řeky, úpravu veřejných prostor a dostavbu jednotlivých objektů. Řešené území je vymezeno ...
 • Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí 

  Sentebova, Valeriia
  Cílem této diplomové práce je vytvoření projektu revitalizace a oživení nábřeží řeky Svitavy. Projekt vychází z klasické blokové zástavby, která navazuje na okolní ulice. Navrhované řešení projektu vystavěného na nábřeží ...
 • Farma 21.století 

  Murárová, Lucia
  Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout boxové ustájení koní pro hypoterapiu s venkovní a krytou jízdárnou a doplňkovou kapacitou ...
 • Plavecké centrum Brno-Židenice 

  Pleva, František
  Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. ...
 • Polyfunkční dům v Brně Židenicích 

  Hanousek, Ondřej
  Předložená bakalářská diplomová práce dokumentuje návrh nárožní stavby dvou polyfunkčních domů v Brně, městské části Židenice. Objekty zcela nahradí stávající nevyhovující jednopodlažní objekt. Dominantou lokality je ...
 • Polyfunkční dům v Brně Židenicích 

  Sochorová, Jana
  Jedná se o dostavbu nároží v městské části Brno – Židenice. Objekt je členěn na dva funkční celky. Zdravotnické zařízení s ordinacemi praktických i odborných doktorů se nachází v 1.NP. Dále pak byty, ke kterým náleží ...
 • Umělecká škola Brno 

  Scholzová, Simona
  Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32 z druhého ročníku, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem ...
 • Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území Za Lužánkami v katastrálním území Ponava městské části Královo Pole ve městě Brno. Areál je vymezen ulicemi Sportovní, Drobného a Tř. Generála ...
 • Vinařství Lahofer 

  Čech, Richard
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby Vinařství Lahofer. Řešené území spadá pod katastrální ...