Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním 

    Matyáš, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů regulovaných soustav s dopravním zpožděním. V teoretické části jsou pro tyto soustavy popsány vhodné metody pro určení parametrů spojitých a číslicových regulátorů. Konkrétně ...