Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

    Lacina, Martin
    Hlavní náplní práce je návrh vytápění víceúčelového objektu. Specifikem návrhu je požadavek na "téměř nulovou" spotřebu energie k vytápění. V první části práce jsou popsány v současnosti nejčastější systémy vedoucí k úspoře ...