Now showing items 1-1 of 1

  • Měření parametrů obrazových snímačů CCD 

    Pavelka, Adam
    Bakalářská práce se zabývá obrazovými (B)CCD snímači, které převádí světelné záření dopadající na světlocitlivou vrstvu snímače na obrazový signál, seznamuje s principem jejich činnosti a uvedením základních parametrů ...