Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

    Turčan, Michael
    Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...