Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

    Dobešová, Monika
    Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zdraví a životního stylu vysokoškolských studentů v Brně formou dotazníkového šetření a návrh plánu zdravého životního stylu s jeho ekonomickým vyhodnocením pro jedince. Dílčím ...